801 888 980
32 788 51 28

Koszyk cart

Produkty: 0

Wartość: 0,00

Do kasy

Wartość: 0,00

do koszyka

Prenumerata mobilna za 1 zł

Warunki promocji „Prenumerata mobilna za złotówkę”

  1. Każda osoba, która w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku ma status prenumeratora wersji drukowanej, w tym zakupiła lub zakupi prenumeratę w wersji drukowanej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ma możliwość zakupu (dokupienia) prenumeraty mobilnej czasopisma, które jest objęte prenumeratą w wersji drukowanej za 1 zł lub za 1,01 zł, na warunkach określonych poniżej (promocyjna prenumerata mobilna).

  2. Zakupu promocyjnej prenumeraty mobilnej można dokonać w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (liczy się data dotarcia do Elamed Media Group oświadczenia woli Klienta o zakupie).

  3. Jeżeli dany nabywca jest prenumeratorem więcej niż jednego czasopisma może dokupić promocyjną prenumeratę mobilną dla każdego z prenumerowanych czasopism.

  4. Prenumerata mobilna obejmuje wszystkie numery danego czasopisma dostępne w aplikacji.

  5. Niezależnie od daty nabycia promocyjnej prenumeraty mobilnej ustaje ona wraz z ustaniem prenumeraty w wersji drukowanej.

  6. Promocja obowiązuje w okresie w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

  7. W sprawach nieuregulowanych powyżej ma zastosowanie REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP dostępny tutaj.