801 888 980
32 788 51 28

Koszyk cart

Produkty: 0

Wartość: 0,00

Do kasy

Wartość: 0,00

do koszyka

Inżynieria Górnicza 1-2/2017

Inżynieria Górnicza 1-2/2017

Książka

 • Nowość

Cena standardowa:
39,00 brutto (w tym 8% VAT)
Cena dla prenumeratora:
39,00 brutto (w tym 8% VAT)

+ -
Produkt dostępny
Produkt niedostępny
Dostawa:
15,01 brutto
Zapytaj o produkt

Chcesz wiedzieć jak zoptymalizować i ograniczyć koszty

lub zwiększyć efektywność i produktywność w branży górniczej?

W "Inżynierii Górniczej" znajdziesz wiele przydatnych rozwiązań, nowe technologie, które są wdrażane w największych zakładach górniczych. Głównym założeniem czasopisma jest dostarczenie czytelnikom propozycji wdrożenia rozwiązań, które będą odpowiadały na współczesne kluczowe problemy w branży górniczej: eksploatacja, utrudniony dostęp do wydobycia złóż, ale także rozwiązania wykorzystywane w budowaniu konkurencyjności ekonomicznej, czy sposoby podnoszenia bezpieczeństwa w kopalniach.

 

Nasz redaktor naczelny

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

Pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie, na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi ekonomiką, finansami i kontrolingiem przedsiębiorstw funkcjonujących zwłaszcza w branżach górniczej i energetycznej. Zagadnienia te znajdują odzwierciedlenie w jego publikacjach i artykułach naukowych. Bierze czynny udział w grantach naukowo – badawczych,  jak również w projektach Unii Europejskiej. Ponadto, jest koordynatorem merytorycznym studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania produkcją. Pracę naukową łączy z powodzeniem z praktyką gospodarczą gdzie funkcjonuje jako ekspert gospodarczy i doradca ekonomiczny. Prowadzi kursy specjalistyczne z zakresu kontrolingu, finansów oraz rachunkowości zarządczej w tym również na kursach dla członków do rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Pobierz przykładowy artykuł:

„ Silniki i napędy elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem metanu

RYNEK
Rynek

„Szkoła Eksploatacji Podziemnej” 2017
Katarzyna Młynek

XL „Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii”
Maciej Sobótka

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie środków smarnych i eksploatacyjnych
dr Joanna Pruchnicka

„Szkoła Zamówień Publicznych” 2017
Karolina Kord

Innowacyjne rozwiązania w górnictwie
dr Joanna Pruchnicka

KOMEKO 2017

NASZ WYWIAD
Wspierajmy zrównoważony rozwój górnictwa węglowego

OD PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI
Czas na nową „powieść o węglu”
dr inż. Jerzy Kicki

TECHNIKI I TECHNOLOGIE
Projektowanie i harmonogramowanie robót górniczych w LW Bogdanka S.A. z wykorzystaniem narzędzi IT drugiej generacji
mgr inż. Dariusz Kijanka,
mgr inż. Dawid Wróbel

Zwiększenie podatności stojaków obudowy zmechanizowanej, jako remedium na zjawiska gwałtownych osunięć stropu
dr inż. Jan Marianowski

TECHNIKI I TECHNOLOGIE
Przekładnie przemysłowe na potrzeby dużych maszyn w kopalniach odkrywkowych

Silniki i napędy elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem metanu
dr inż. Adam Heyduk

Szyb Leon IV – pogłębianie i wydłużenie górniczych wyciągów szybowych
Janusz Olszewski,
Piotr Bulenda,
Bartosz Chomański,
Łukasz Jara,
Paweł Kamiński

Rozwój konstrukcji i poprawa walorów eksploatacyjnych łańcuchów, ogniw złącznych i zgrzebeł w kombajnach chodnikowych AM-50
inż. Kazimierz Hanuszkiewicz,
mgr inż. Damian Bąk

TRANSPORT
Kierunki rozwoju konstrukcji systemów podparcia taśmy
dr inż. Piotr Kasza,
dr hab. inż. Piotr Kulinowski,
dr. inż. Jacek Zarzycki

ODWADNIANIE KOPALŃ
Znaczenie diagnostyki w górniczych systemach eksploatacji głębinowych agregatów pompowych
dr inż. Marian Strączyński

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, ODMETANOWANIE
Perspektywy przemysłowego wydobycia metanu z pokładów węgla w Zagłębiu Górnośląskim
dr Janusz Jureczka

BEZPIECZEŃSTWO
Oczekiwane kierunki rozwoju w konstrukcji aparatów ucieczkowych według ankietowanych pracowników kopalń węgla kamiennego
dr inż. Zbigniew Słota,
dr inż. Krzysztof Słota,
dr inż. Anna Morcinek-Słota

PRAWO I ZARZĄDZANIE
Koszt kapitału własnego polskich spółek górniczych liczony za pomocą trzywskaźnikowego modelu Famy i Frencha
dr inż. Robert Ranosz

 

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy na stronę: inzynieriagornicza.pl/aktualny-numer

Transport – znajdziesz tu rozwiązania dotyczące odstawy urobku ze ścian, transportu urobku szybami na powierzchnię lub transportu pracowników.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja – znajdziesz tu informacje na temat wentylacji wyrobisk drążonymi kombajnami, wentylacji ścian, sposobów oraz efektywności odmetanowania. Kolejna tematyka poruszana w tym dziale to nowe technologie dotyczące klimatyzacji.

Eksploatacja złóż – w tym dziale znajdziesz informacje na temat maszyn wykorzystywanych w celu eksploatacji złóż – między innymi roboty udostępniające i przygotowawcze, systemy ścianowe
i wiele innych.

Techniki i technologie – ten dział dostarczy Ci informacji na temat najnowszych technologii
w eksploatacji złóż, wykorzystywanych na dużych głębokościach. Dowiesz się również jakie techniki stosować, aby zoptymalizować wydobycie złóż.

Geologia - w tym dziale dowiesz się wszystkiego, co związane z zasobami pokładów węgla zarówno w Polsce jak i na świecie.

Bezpieczeństwo - dział ten dostarczy Ci informacji na na temat bezpieczeństwa pracy, oceny ryzyka pracy, kontroli parametrów oraz pierwszej pomocy.

 

dr hab. inż. Witold Biały, prof. nzw. w Pol. Śl.

Profesor Politechniki Śląskiej – pracownik Instytutu Inżynierii Produkcji – Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Specjalizuje się w tematyce: budowa i eksploatacja maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn górnictwa podziemnego. Ponadto jego zainteresowania skierowane są na problemy analizy awaryjności maszyn i urządzeń w oparciu o teorie niezawodności, wybrane zagadnienia inżynierii procesów wytwarzania, projektowanie procesów produkcyjnych.

 

mgr inż. Sebastian Napieraj

Urodzony w 1978 roku w Katowicach, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zawodowo związany z górnictwem, posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach, pracował między innymi w Polsce, Niemczech, Norwegii, Ukrainie. Pracownik AGH w Krakowie, realizuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe związane z wentylacją i zwalczaniem zagrożeń naturalnych.

 

dr inż. Grzegorz Pach

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Górnictwa i Geologii w Politechnice Śląskiej. W roku 1996 ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W 2001 roku ukończył studia na specjalności techniki eksploatacji złóż na Politechnice Śląskiej. W maju 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności aerologia górnicza. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Eksploatacji Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Brał udział w projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym i krajowym, dotyczących problematyki związanej z górnictwem.

 

dr Janusz Jureczka

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, od 1983 r. zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu. Specjalista w zakresie geologii złóż węgla kamiennego i metanu pokładów węgla oraz geologii regionalnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Autor lub współautor ok. 100 publikacji naukowych.

 

dr Marek Profaska

Doktor nauk technicznych, adiunkt w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; kierownik Laboratorium Badania Drgań i Hałasu; autor licznych rozdziałów monografii, artykułów, publikacji i referatów z zakresu materialnych czynników środowiska pracy, ochrony środowiska oraz wibroakustyki maszyn i urządzeń.

 

 

dr inż. Paweł Wrona

Od 2005r. adiunkt w Instytucie Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej. Tematyka badawcza to wentylacja i klimatyzacja kopalń, emisja gazów kopalnianych do atmosfery, pożary składowisk odpadów powęglowych, komfort cieplny. Autor około 40 artykułów naukowych i referatów, a także podręcznika akademickiego. Członek Komisji Aerologii Polskiej Akademii Nauk o. Katowice. Członek Underground Ventilation (UVC) Group of Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME). Recenzent "Przeglądu Górniczego" oraz Miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska". Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

dr inż. Zenon Różański

Od roku 2003 jest adiunktem w Instytucie Eksploatacji Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest członkiem Komisji Górniczej oraz Sekcji Aerologii Górniczej przy Państwowej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. W swoim dorobku posiada wiele prac naukowych i kilkadziesiąt artykułów dotyczących aerologii górniczej i ochrony środowiska na terenach górniczych.

Egzemplarz specjalny: wydanie specjalne
Format: 204x290 mm
Ilość stron: 76 str
Issn: 2353-5490
Rok wydania : od 2014 r.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami 32 788 51 28 dok@elamed.pl Infolinia 801 888 980

Czynny od poniedziałku
do piątku, w godzinach:
8-16

Wydania archiwalne Zobacz wszystkie
 • Inżynieria Górnicza 2-3/2015

  Inżynieria Górnicza 2-3/2015


  98,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Inżynieria Górnicza 4/2015

  Inżynieria Górnicza 4/2015


  98,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Inżynieria Górnicza 1/2016

  Inżynieria Górnicza 1/2016


  98,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Inżynieria Górnicza 2-3/2016

  Inżynieria Górnicza 2-3/2016


  98,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły