801 888 980
32 788 51 28

Koszyk cart

Produkty: 0

Wartość: 0,00

Do kasy

Wartość: 0,00

do koszyka

Inżynieria Górnicza 2/2014

Inżynieria Górnicza 2/2014

Czasopismo

 • Egzemplarz specjalny: kwartalnik
 • Format: 204x290 mm
 • Ilość stron: 76 str
 • Issn: 2353-5490
 • Rok wydania : od 2014 r.


Cena :
0,00 brutto (w tym 8% VAT)

Produkt dostępny
Produkt niedostępny
Dostawa:
0,00 brutto
Zapytaj o produkt

Zobacz jak zamówić bezpłatny egzemplarz okazowy: instrukcja


Potrzeba optymalizacji i ograniczenia kosztów w górnictwie, zwiększenie efektywności i produktywności to najbardziej aktualne wyzwania branży. Czasopismo prezentuje najciekawsze rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w zakładach górniczych w kraju i na świecie, a także rozwiązania maszyn i technologii dla górnictwa pod kątem doboru, wdrażania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz napraw. Celem czasopisma jest przedstawianie propozycji rozwiązań odpowiadających na bieżące problemy kluczowe dla branży górniczej, takie jak: eksploatacja złóż na coraz większych głębokościach, utrudniający się dostęp do wyrobisk, konieczność podnoszenia konkurencyjności ekonomicznej, poziomu zarządzania i bezpieczeństwa w kopalniach.

dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. AGH

REDAKTOR NACZELNY

Profesor nadzwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik Pracowni Bezpieczeństwa i Ergonomii w Górnictwie w Katedrze Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Jeden z organizatorów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu-Zdroju i od 2006 roku kierownik tego ośrodka. Pełnił m.in. funkcję zastępcy prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i dyrektora Biura Produkcji Zarządu JSW SA, dyrektora KWK „Moszczenica”, członek Sekcji Aerologii Górniczej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, rzeczoznawca Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie specjalności „Aerologia górnicza”, recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

http://www.inzynieriagornicza.pl

Rynek

Geologia

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Eksploatacja złóż

Techniki i technologie

Bezpieczeństwo

Transport

dr hab. inż. Witold Biały, prof. nzw. w Pol. Śl.

Profesor Politechniki Śląskiej – pracownik Instytutu Inżynierii Produkcji – Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Specjalizuje się w tematyce: budowa i eksploatacja maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn górnictwa podziemnego. Ponadto jego zainteresowania skierowane są na problemy analizy awaryjności maszyn i urządzeń w oparciu o teorie niezawodności, wybrane zagadnienia inżynierii procesów wytwarzania, projektowanie procesów produkcyjnych.

 

mgr inż. Sebastian Napieraj

Urodzony w 1978 roku w Katowicach, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zawodowo związany z górnictwem, posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach, pracował między innymi w Polsce, Niemczech, Norwegii, Ukrainie. Pracownik AGH w Krakowie, realizuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe związane z wentylacją i zwalczaniem zagrożeń naturalnych.

 

dr inż. Grzegorz Pach

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Górnictwa i Geologii w Politechnice Śląskiej. W roku 1996 ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W 2001 roku ukończył studia na specjalności techniki eksploatacji złóż na Politechnice Śląskiej. W maju 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności aerologia górnicza. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Eksploatacji Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Brał udział w projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym i krajowym, dotyczących problematyki związanej z górnictwem.

 

dr Janusz Jureczka

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, od 1983 r. zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu. Specjalista w zakresie geologii złóż węgla kamiennego i metanu pokładów węgla oraz geologii regionalnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Autor lub współautor ok. 100 publikacji naukowych.

 

dr Marek Profaska

Doktor nauk technicznych, adiunkt w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; kierownik Laboratorium Badania Drgań i Hałasu; autor licznych rozdziałów monografii, artykułów, publikacji i referatów z zakresu materialnych czynników środowiska pracy, ochrony środowiska oraz wibroakustyki maszyn i urządzeń.

 

 

dr inż. Paweł Wrona

Od 2005r. adiunkt w Instytucie Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej. Tematyka badawcza to wentylacja i klimatyzacja kopalń, emisja gazów kopalnianych do atmosfery, pożary składowisk odpadów powęglowych, komfort cieplny. Autor około 40 artykułów naukowych i referatów, a także podręcznika akademickiego. Członek Komisji Aerologii Polskiej Akademii Nauk o. Katowice. Członek Underground Ventilation (UVC) Group of Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME). Recenzent "Przeglądu Górniczego" oraz Miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska". Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

dr inż. Zenon Różański

Od roku 2003 jest adiunktem w Instytucie Eksploatacji Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest członkiem Komisji Górniczej oraz Sekcji Aerologii Górniczej przy Państwowej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. W swoim dorobku posiada wiele prac naukowych i kilkadziesiąt artykułów dotyczących aerologii górniczej i ochrony środowiska na terenach górniczych.

Sprawdź nas, zamów egzemplarz pokazowy Zamawiam
Masz pytania? Skontaktuj się z nami 32 788 51 28 dok@elamed.pl Infolinia 801 888 980

Czynny od poniedziałku
do piątku, w godzinach:
8-16

Wydania archiwalne Zobacz wszystkie
 • Inżynieria Górnicza 1/2014

  Inżynieria Górnicza 1/2014


  98,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły