801 888 980
32 788 51 28

Koszyk cart

Produkty: 0

Wartość: 0,00

Do kasy

Wartość: 0,00

do koszyka

Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 3-4/2017

Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 3-4/2017

Czasopismo

 • Egzemplarz specjalny: dwumiesięcznik
 • Format: 204x290 mm
 • Ilość stron: 80 str
 • Issn: 1643-7381
 • Rok wydania : od 2001 r.


Cena :
0,00 brutto (w tym 8% VAT)

Produkt dostępny
Produkt niedostępny
Dostawa:
0,00 brutto
Zapytaj o produkt

„Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” dostarcza rzeczywiste wsparcie w codziennej pracy każdego laboranta.

„Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” to interdyscyplinarny dwumiesięcznik skierowany do specjalistów różnych rodzajów laboratoriów, m.in. medycznych, naukowych, przemysłowych, środowiskowych, kontrolnych i innych. Misją czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy laboratoryjnej.

Tematyka czasopisma łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki i techniki:
- chemii,
- biochemii,
- analityki medycznej,
- mikrobiologii, metrologii,
- inżynierii.

Nie brakuje również wartościowych porad z zakresu prawa, zarządzania i finansów, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania laboratorium. Ponadto czasopismo dostarcza informacji o nowościach sprzętowych pomocnych w wyposażaniu laboratoriów.

Dodatkowe korzyści dla prenumeratorów:

- dostęp online do wszystkich archiwalnych wydań czasopisma od 2012 roku,
- ok. 20% rabatu na produkty dodatkowe - szkolenia oraz ksiązki,
- 3 lata gwarancji niezmiennej ceny na Twoją prenumeratę,
- atrakcyjne zniżki na szkolenia, konferencje i warsztaty.

Nie znasz jeszcze czasopisma? Sprawdź tutaj, jak zamówić bezpłatny egzemplarz okazowy.

"Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" to nie tylko czasopismo, ale i prężnie działający portal. Zaglądaj regularnie na stronę internetową czasopisma i bądź na bieżąco!

W numerze 3-4/2017 znajdziesz:


✓ Labor-News
NOWOŚĆ! OSOBOWOŚCI: Naukowiec nie tylko na własny użytek.
Rozmowa z dr hab. Marcinem Okrojem.
✓ TEMAT NUMERU: Systemy wentylacji laboratoriów – wymagania projektowe, studium przypadku.
✓ WIZYTA W LABORATORIUM: Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) w Toruniu.
✓ Metody badania biofilmów w diagnostyce zakażeń (artykuł dostępny również w wersji anglojęzycznej).
✓ Markery nowotworowe – ocena profilu badań refundowanych i pełnopłatnych.  
✓ Funkcjonowanie i rola DNA w komórce – fakty i mity.  
✓ Bakterie Asaia sp. – interesujący model biologiczny.
✓ Bakteryjne lotne związki organiczne – nowe możliwości w diagnostyce i terapii.
✓ Opakowania aktywne i inteligentne w przemyśle spożywczym.
✓ INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE: Szkło laboratoryjne – maszynowe mycie i dezynfekcja.
NOWOŚĆ! INSTRUKCJE I PROCEDURY: Selekcja wariantów Salmonella opornych na środki dezynfekcyjne.
✓ PRZEGLĄD PRODUKTÓW: Wirówki laboratoryjne
✓ WYDARZENIA
- 25 lat Klubu POLLAB
- Targi Eurolab – nowoczesne laboratoria podstawą do rozwoju nauki
- Kalendarium wydarzeń
✓ FELIETON NIEDZICKIEGO: Jak zacząć wystąpienie publiczne?

 

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy na stronę: www.laboratorium.elamed.pl/aktualny-numer

Pobierz darmowy artykuł numeru:  
Systemy wentylacji laboratoriów - wymagania projektowe, studium przypadku

ROZMOWA NUMERU
Rozmowa z opiniotwórczymi przedstawicielami branży laboratoryjnej oraz środowiska naukowego.

WIZYTA W LABORATORIUM
Prezentacje dotyczące organizacji, funkcjonowania i wyposażenia laboratoriów badawczych.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE
Aktualne rozwiązania w zakresie nowoczesnych technologii i aparatury

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE
Przegląd najnowszych technik i metod badawczych.

PRAWO I ZARZĄDZANIE
Interpretacje prawne dotyczące zarządzania jakością, akredytacji laboratoriów, walidacji metod oraz zachowania bezpieczeństwa w pracy.

 

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN

Redaktor naczelny „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”, pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu (od 1987 roku), członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, EASAC ESP (European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich. Autor kilkudziesięciu książek i monografii oraz kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych. Od 2005 r. organizator międzynarodowych konferencji na temat teorii i praktyki chromatografii jonowej. Zainteresowania naukowe i tematyka prac badawczych to zastosowanie technik chromatograficznych (szczególnie chromatografii jonowej) w analizie próbek środowiskowych, oznaczanie nieorganicznych ubocznych produktów dezynfekcji wód, analityka specjacyjna wybranych metali i metaloidów, a także systemy jakości, szczególnie dotyczące sterowania jakością badań, walidacji metodyk analitycznych i obliczania niepewności pomiarów.

 

prof. dr hab. Dagna Bobilewicz

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Staż odbywała na oddziale chirurgicznym w Wielkiej Brytanii. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskała w 1974 r. z analityki klinicznej, natomiast drugi stopień specjalizacji dwa lata później - z diagnostyki laboratoryjnej. Była stypendystką rządu francuskiego w Laboratorium Lipidowym w Paryżu. W 1975 r. uzyskała tytuł doktora medycyny, a habilitację w 1984 r. W czterdziestoletniej pracy w służbie zdrowia była m.in. profesorem nadzwyczajnym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i krajowym konsultantem ds. diagnostyki laboratoryjnej. Członek Honorowy PTDL.

Z czasopismem „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” jest związana od lat – autorka publikacji, członkini Rady Naukowej czasopisma.

 

dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. UWr

Kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Biologicznych. Zdobywczyni nagrody II stopnia Nagrody Naukowej im. Edmunda Mikulaszka w 2008 roku. Specjalista w dziedzinie mikrobiologii.


dr Bożena Futoma-Kołoch

adiunkt Zakładu Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w tematyce elektroforezy dwukierunkowej, patogenezy zakażeń, szczepionek. Merytorycznie wspiera czasopismo od lat: publikuje artykuły oraz angażuje środowisko naukowe i studenckie do aktywności na łamach „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”.

 

dr hab. Beata Grabowska

absolwentka Wydziału Chemii UJ o specjalności Chemia Polimerów, prace doktorską realizowaną na Wydziel Odlewnictwa AGH również związała z polimerami, dokładniej z polimerami akrylowymi.  Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych skoncentrowała działalność naukowo-badawczą głównie na zagadnieniach związanych z opracowaniem nowych spoiw polimerowych przyjaznych środowisku, które stały się przedmiotem monografii habilitacyjnej pt. „Nowe spoiwa polimerowe w postaci wodnych kompozycji z udziałem poli(kwasu akrylowego) lub jego soli i modyfikowanego biopolimeru do zastosowania w odlewnictwie” (Wydawnictwo AKAPIT 2013). Interesuje się szeroko rozumianym wykorzystaniem chemii polimerów w technologii odlewniczej. 

 


dr hab. Marcin Frankowski

Kierownik Pracowni Analizy Wody i Gruntów, Wydziału Chemii, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce specjacji i analizy frakcjonowania aluminium i nieorganicznych i organicznych ligandów, rozwoju nowych procedur analitycznych analizy specjacyjnej aluminium i metali ciężkich w próbkach środowiskowych, żywności, w glebach, skałach osadowych, osadach dennych i próbkach biologicznych.


dr hab. Lesław Juszczak, prof. UR

pracownik Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności UR w Krakowie. Specjalista w analizie żywności i żywienia człowieka.

 

dr Małgorzata Paszkowska

adiunkt Katedry Prawa WSIiZ w Rzeszowie. Prowadzi zajęcia m.in. z prawa w ochronie zdrowia, podstaw prawnych funkcjonowania ZOZ, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prawa gospodarczego, systemu prawnego i ochrony zdrowia w UE. Ponadto prowadzi wykłady na studiach podyplomowych z organizacji i zarządzania w służbie zdrowia oraz ze zdrowia publicznego na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy. Interesuje się w prawem cywilnym, gospodarczym, prawem europejskim, socjologią medycyny, socjologią Internetu, telemedycynie, a przede wszystkim zarządzaniem i prawem ochrony zdrowia.
 

- prof. dr hab. Dagna Bobilewicz - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM

- prof. dr hab. Teresa Fortuna - Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności UR w Krakowie

- prof. dr hab. med. Jerzy Janecki - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie

- prof. dr hab. Andrzej Małecki - Katedra Chemii Nieorganicznej AGH w Krakowie

- prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak - Zakład Analizy Wody i Gruntów UAM w Poznaniu

- prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński - Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie

- prof. dr hab. Barbara Żupańska - IHIT w Warszawie

- dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. UWr - Instytut Genetyki i Mikrobiologii, UWr

- dr hab. Lesław Juszczak, prof. UR - Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności UR w Krakowie

- dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

- dr hab. Marcin Frankowski - Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii, UAM w Poznaniu

- dr hab. Beata Grabowska - Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych AGH w Krakowie

- dr hab. n. med. Bogdan Solnica - Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ

- dr n. med. Jolanta Antoniewicz-Papis - Narodowe Centrum Krwi

- dr n. med. Brygida Beck - Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med

- dr Bożena Futoma-Kołoch - Zakład Mikrobiologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, UWr

- dr Magdalena Jabłońska-Czapla - IPIŚ PAN w Zabrzu

- dr n. wet. Katarzyna Kosek-Paszkowska - Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta UP we Wrocławiu

- dr n. wet. Tomasz Zaręba - Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków w Warszawie

Sprawdź nas, zamów egzemplarz pokazowy Zamawiam
Masz pytania? Skontaktuj się z nami 32 788 51 28 dok@elamed.pl Infolinia 801 888 980

Czynny od poniedziałku
do piątku, w godzinach:
8-16

Wydania archiwalne Zobacz wszystkie
 • Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 5-6/2016

  Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 5-6/20...


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 7-8/2016

  Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 7-8/20...


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 9-10/2016

  Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 9-10/2...


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 11-12/2016

  Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 11-12/...


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
Mogą Cię zainteresować
 • Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 9-10/2017

  Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 9-10/2...


  25,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły