801 888 980
32 788 51 28

Koszyk cart

Produkty: 0

Wartość: 0,00

Do kasy

Wartość: 0,00

do koszyka

Magazyn Kruszywa 2/2012

Magazyn Kruszywa 2/2012

Czasopismo

 • Egzemplarz specjalny: kwartalnik
 • Format: 204x290 mm
 • Ilość stron: 80 str
 • Issn: 2082-6605
 • Rok wydania : od 2010 r.


Cena :
0,00 brutto (w tym 8% VAT)

Produkt dostępny
Produkt niedostępny
Dostawa:
0,00 brutto
Zapytaj o produkt

Kwartalnik KRUSZYWA  jest nośnikiem wiedzy na temat rynku kruszyw w Polsce. Przemysł kruszyw jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi sektora wydobywczego w Polsce. Ogromny wzrost zapotrzebowania na kruszywa drogowe jest wynikiem boomu, jaki od kilku lat zapanował w związku z programem budowy dróg krajowych i autostrad. Temat kruszyw jest niezwykle aktualny i wymaga szerszego spojrzenia. Wykorzystanie tego surowca jest bardzo szerokie: w drogownictwie, w branży budowlanej, przemyśle chemicznym i maszynowym.

Magazyn KRUSZYWA to:
•    zawsze aktualny przegląd najważniejszych wydarzeń branży kruszywowej,
•    gotowe metody projektowania i optymalizacji robot strzałowych,
•    przegląd zagadnień formalnoprawnych górnictwa kruszywowego, w tym nowych regulacji prawnych w zakresie geologii i miernictwa górniczego,
•    prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych na najbliższe lata,
•    współczesne metody rekultywacji i rewitalizacji terenów,
•    opinie specjalistów, mających realny wpływ na rynek kruszyw w Polsce,
•    regularny dostęp do innowacyjnych rozwiązań i technologii stosowanych w zakładach produkujących kruszywa,
•    opisy wiodących firm i zakładów, zajmujących się produkcją, dystrybucją i przetwarzaniem kruszyw,
•    dostęp do informacji związanych bezpieczeństwem pracy w górnictwie skalnym.


http://www.kruszywa.elamed.pl

 • Kalejdoskop wydarzeń
 • Z wizytą w… kopalni
 • Analizy
 • Maszyny i urządzenia
 • Prawo i administracja
 • Wywiad
 • Kruszywa alternatywne
 • Z życia branży
 • Opinie

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego w AGH. Od początku swojej zawodowej działalności jest związany z Kopalnią Węgla Brunatnego ,,Konin". Przeszedł w niej wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych, członka zarządu. W 2007 r. został zatrudniony w AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego tej uczelni. Bierze też aktywny udział w rozwiązywaniu problemów całej branży. Od wielu lat prowadzi działalność proekologiczną, związaną z rekultywacją terenów pogórniczych, za co uzyskał tytuł ,,Złotego Inżyniera 2001 roku". Jest autorem kilkudziesięciu projektów wynalazczych i około 110 publikacji naukowych, drukowanych w krajowych i zagranicznych pismach. Jest wieloletnim, aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Od początków istnienia czasopisma „Kruszywa” wspiera redakcję swoją wiedzą i doświadczeniem.


prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński

kierownik  Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów. W kręgu zainteresowań Prof. Lutyńskiego leży szeroko pojęty transport ciągły stosowany w budownictwie, energetyce, górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Jest autorem 217 publikacji w wydawnictwach, czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych; w tym 6 monografii, 8 skryptów i poradników, 12 patentów i wzorów użytkowych. W czasopiśmie „Kruszywa” dzieli się swoją wiedzą zwłaszcza w zakresie elementów przenośników, w tym szczególnie taśmy przenośnikowej. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo techniczne – 2000 r. – w dziedzinie budowy, badań i efektów wdrożenia nowoczesnych przenośników taśmowych i ich systemów w restrukturyzowanych kopalniach węgla kamiennego.
        
dr Stefan Góralczyk

Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Specjalista geolog w dziedzinie ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Autor lub współautor w realizacji ponad stu prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych przede wszystkim z zakresu: unowocześnienia technologii produkcji kruszyw mineralnych, metod racjonalnego wykorzystania złóż surowców mineralnych, doskonalenia maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji kruszyw, a także technologii produkcji kruszyw naturalnych i technologii wykorzystania odpadów z produkcji kruszyw i odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Współautor szeregu patentów, dotyczących technologii związanych z utylizacją odpadów i przekształcaniem ich na produkty użyteczne. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Wielkim Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii za zasługi w tworzeniu, promowaniu i transferze innowacyjnych rozwiązań technicznych z nauki do gospodarki, a także innymi polskimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Kawaler Honorowego Medalu im. A. Graczyńskiego.


Mariusz Dyka

wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, były inspektor wojewódzki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Specjalista z zakresu ochrony środowiska, geolog z uprawnieniami kategorii III, V i VII, doświadczony trener z zakresu szkoleń dotyczących ochrony środowiska. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (wybrany na sekretarza Rady).Od stycznia 2010 członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach. firmą CSB Anna Banaś. W czasopiśmie „Kruszywa” publikuje przede wszystkim artykuły na temat zagadnień ochrony środowiska.
 

Sprawdź nas, zamów egzemplarz pokazowy Zamawiam
Masz pytania? Skontaktuj się z nami 32 788 51 28 dok@elamed.pl Infolinia 801 888 980

Czynny od poniedziałku
do piątku, w godzinach:
8-16

Wydania archiwalne Zobacz wszystkie
 • Magazyn Kruszywa 1/2012

  Magazyn Kruszywa 1/2012


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły