801 888 980
32 788 51 28

Koszyk cart

Produkty: 0

Wartość: 0,00

Do kasy

Wartość: 0,00

do koszyka

Magazyn Kruszywa 3/2016

Magazyn Kruszywa 3/2016

Czasopismo

 • Egzemplarz specjalny: kwartalnik
 • Format: 204x290 mm
 • Ilość stron: 80 str
 • Issn: 2082-6605
 • Rok wydania : od 2010 r.


Cena :
0,00 brutto (w tym 8% VAT)

Produkt dostępny
Produkt niedostępny
Dostawa:
0,00 brutto
Zapytaj o produkt

„Kruszywa” to kwartalnik specjalistyczny dotyczący polskiego rynku i branży kruszyw naturalnych, sztucznych oraz tych pozyskiwanych z recyklingu.

Prezentujemy innowacyjne rozwiązania i technologie, a także sprawdzone produkty i urządzenia, które w znacznym stopniu poprawiają funkcjonowanie przedsiębiorstw produkujących kruszywa,
Analizujemy obowiązujące normy prawne dotyczące branży kruszyw, zwłaszcza pod względem uzyskania koncesji, ochrony środowiska i rekultywacji terenów powydobywczych.
Współpracujemy z największymi autorytetami z dziedziny górnictwa odkrywkowego, by przekazać najwyższej jakości wiedzę.
Dostarczamy najnowszych informacji z kraju i ze świata - komentujemy aktualne wydarzenia, informujemy o konkursach, konferencjach, sympozjach i targach.

Co znajdziesz w magazynie „Kruszywa”?

- regularny dostęp do innowacyjnych rozwiązań i technologii stosowanych w zakładach produkujących kruszywa,

- opinie specjalistów, mających realny wpływ na rynek kruszyw w Polsce,

- prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych na najbliższe lata,

- sprawdzone metody projektowania i optymalizacji robot strzałowych,

-  opisy wiodących firm i zakładów, zajmujących się produkcją, dystrybucją i przetwarzaniem kruszyw,

- przegląd zagadnień formalnoprawnych górnictwa kruszywowego, w tym nowych regulacji prawnych w zakresie geologii i miernictwa górniczego,

- przegląd najważniejszych wydarzeń branży kruszywowej.

Dodatkowe korzyści dla prenumeratorów:

- dostęp online do wszystkich archiwalnych wydań czasopisma od 2012 roku,
- ok. 20% rabatu na produkty dodatkowe - szkolenia oraz ksiązki,
- 3 lata gwarancji niezmiennej ceny na Twoją prenumeratę,
- atrakcyjne zniżki na szkolenia, konferencje i warsztaty.

Nie znasz jeszcze czasopisma? Zobacz jak zamówić bezpłatny egzemplarz okazowy: Zobacz, jak zamówić bezpłatny egzemplarz okazowy.

Chcesz być na bieżąco z branżowymi newsami? Zaglądaj regularnie na stronę internetową www.kruszywa.elamed.pl

W numerze:

transport przenośnikowy,
przesiewacze stożkowe,
kruszarki w przemyśle kruszyw,
zmiany procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć związanych
z wydobyciem kruszyw,
analiza pracy układów technologicznych kruszyw urabianie – transport – przeróbka.

Zmiany procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć związanych z wydobyciem kruszyw [PDF] Przeczytaj artykuł,

Z wizytą w - Autorski dział prezentujący sposób na sukces firm funkcjonujących na rodzimym rynku

Maszyny i urządzenia - Problematyka funkcjonowania, eksploatacji i naprawy urządzeń i maszyn wykorzystywanych do produkcji i transportu kruszyw

Technologie – Przegląd innowacyjnych rozwiązań i technologii stosowanych w zakładach produkujących kruszywa

Prawo i administracja - Zagadnienia prawne i administracyjne związane z funkcjonowaniem kopalń odkrywkowych, produkcją, dystrybucją i transportem kruszyw

Wywiad – Rozmowa z autorytetami i ekspertami z branży wydobywczej i  kruszyw  oraz reprezentantami biznesu i polityki

Kruszywa naturalne - Prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych na najbliższe lata

Kruszywa alternatywne - Prognozy funkcjonowania rynku surowców pozyskanych ze źródeł alternatywnych

Rekultywacja - Współczesne metody rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych

Reportaż – Nowy, autorski dział, przybliżający ciekawostki, nowe rozwiązania i technologie z branży kruszyw

Kalejdoskop wydarzeń – Przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń z branży, aktualne informacje i komentarze

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego w AGH. Od początku swojej zawodowej działalności jest związany z Kopalnią Węgla Brunatnego ,,Konin". Przeszedł w niej wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych, członka zarządu. W 2007 r. został zatrudniony w AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego tej uczelni. Bierze też aktywny udział w rozwiązywaniu problemów całej branży. Od wielu lat prowadzi działalność proekologiczną, związaną z rekultywacją terenów pogórniczych, za co uzyskał tytuł ,,Złotego Inżyniera 2001 roku". Jest autorem kilkudziesięciu projektów wynalazczych i około 110 publikacji naukowych, drukowanych w krajowych i zagranicznych pismach. Jest wieloletnim, aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Od początków istnienia czasopisma „Kruszywa” wspiera redakcję swoją wiedzą i doświadczeniem.


prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński

kierownik  Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów. W kręgu zainteresowań Prof. Lutyńskiego leży szeroko pojęty transport ciągły stosowany w budownictwie, energetyce, górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Jest autorem 217 publikacji w wydawnictwach, czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych; w tym 6 monografii, 8 skryptów i poradników, 12 patentów i wzorów użytkowych. W czasopiśmie „Kruszywa” dzieli się swoją wiedzą zwłaszcza w zakresie elementów przenośników, w tym szczególnie taśmy przenośnikowej. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo techniczne – 2000 r. – w dziedzinie budowy, badań i efektów wdrożenia nowoczesnych przenośników taśmowych i ich systemów w restrukturyzowanych kopalniach węgla kamiennego.
        
dr Stefan Góralczyk

Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Specjalista geolog w dziedzinie ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Autor lub współautor w realizacji ponad stu prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych przede wszystkim z zakresu: unowocześnienia technologii produkcji kruszyw mineralnych, metod racjonalnego wykorzystania złóż surowców mineralnych, doskonalenia maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji kruszyw, a także technologii produkcji kruszyw naturalnych i technologii wykorzystania odpadów z produkcji kruszyw i odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Współautor szeregu patentów, dotyczących technologii związanych z utylizacją odpadów i przekształcaniem ich na produkty użyteczne. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Wielkim Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii za zasługi w tworzeniu, promowaniu i transferze innowacyjnych rozwiązań technicznych z nauki do gospodarki, a także innymi polskimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Kawaler Honorowego Medalu im. A. Graczyńskiego.


Mariusz Dyka

wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, były inspektor wojewódzki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Specjalista z zakresu ochrony środowiska, geolog z uprawnieniami kategorii III, V i VII, doświadczony trener z zakresu szkoleń dotyczących ochrony środowiska. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (wybrany na sekretarza Rady).Od stycznia 2010 członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach. firmą CSB Anna Banaś. W czasopiśmie „Kruszywa” publikuje przede wszystkim artykuły na temat zagadnień ochrony środowiska.

Sprawdź nas, zamów egzemplarz pokazowy Zamawiam
Masz pytania? Skontaktuj się z nami 32 788 51 28 dok@elamed.pl Infolinia 801 888 980

Czynny od poniedziałku
do piątku, w godzinach:
8-16

Wydania archiwalne Zobacz wszystkie
 • Magazyn Kruszywa 2/2015

  Magazyn Kruszywa 2/2015


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Magazyn Kruszywa 3/2015

  Magazyn Kruszywa 3/2015


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Magazyn Kruszywa 4/2015

  Magazyn Kruszywa 4/2015


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły
 • Magazyn Kruszywa 1/2016

  Magazyn Kruszywa 1/2016


  129,00 brutto Prenumerata zwykła
  (od najnowszego numeru)


  Zobacz szczegóły